Uniline distributerar säkerhetsprodukter för den nordiska marknaden.

Uniline har egna designade säkerhetsprodukter och förpackningar.

Uniline har eget batterivarumärke  10-Years Batteri.

Uniline har etablerat samarbete och säljkanaler med: Försäkringsbranschen,

Bostadsrättsorganisationer, Fastighetsägarorganisationer, Detaljhandeln, Varuhus, Stormarknader, El-fackhandeln, Teleindustrin och OEM marknaden.

Uniline har egen postorderverksamhet och gör kompletta marknadsföringskampanjer för försäkringsbolag, bostadsrättsorganisationer, teleindustrin, energidistributörer, mm.

Uniline har en samlad bred erfarenhet att serva storföretag och sköta om beståndsvårdskampanjer, göra utskick av trycksaker, behandla inkommande order och leverera produkter direkt till slutkunden